IV PREMI LITERARI HORT DE FELIU, 2013

IV PREMI LITERARI HORT DE FELIU, 2013

Convoquem, amb la col·laboració de l’AMPA de l’IES Hort de Feliui l’Ajuntament d’Alginet, el IV Premi Literari Hort de Feliu, d’acord amb les següents

 

BASES

1. Hi podrà prendre part tot l’alumnat matriculat, durant el curs 2012/2013.

 

2. Els alumnes, distribuïts en dues categories (Categoria A: primer cicle de l’ESO; i Categoria B: segon cicle de l’ESO i Batxillerat), poden optar a presentar només un treball en cada modalitat lingüística.

3. S’estableixen les modalitatslingüístiques següents:

a: Modalitat valencià

b: Modalitat castellà

d: Modalitat anglés

d: Modalitat francés

4. Presentació dels treballs. Els treballs s’hauran de presentar impresos i hauran d’estar confeccionats en word o programa similar amb una lletra Arial 12 i interlineat senzill, per triplicat, dins d’un sobre tancat, amb un títol i un lema escrit en la part frontal del sobre, especificant, a més, el premi (modalitat lingüística i categoria; en el cas de francés, a més, caldrà fer constar gènere A o gènere B) a què s’opta. A dins d’aquest sobre n’hi haurà un altre de més menut, tancat, amb el mateix títol i lema a la part exterior i que contindrà a dins les dades personals de l’autor/a (nom i cognoms; curs en què està matriculat). El lloc de presentació serà el despatx de vicedirecció (Letícia Espert) dins l’horari establert.

5. L’extensió, gènere i tema dels treballs serà:

 • Categoria A (Primer cicle de l’ESO):

Modalitat valencià: un relat d’una extensió màxima d’un full que continga com a oració inicial o final: “Es va deixar la motxilla a casa”.

Modalitat castellà: un relat d’una extensió màxima d’un full que continga com a oració inicial o final: “Hemos llegado a Marte”.

Modalitat anglés: un relat d’una extensió màxima d’un full que continga com a oració inicial o final: “Here I am after such a busy day”.

 • Categoria B (Segon cicle de l’ESO i Batxillerat):

  • Modalitat valencià: un mail d’una extensió màxima de dos fulls a un autor o personatge literari.

  • Modalitat castellà: un mail d’una extensió màxima de dos fulls a un autor o personatge literari.

  • Modalitat anglés: un mail d’una extensió màxima de fulls a un autor o personatge literari

  • Modalitats francés:

 1. Gènere A: un mail d’una extensió màxima de 2 fulls a un autor o personatge literari

 2. Gènere B: un poema d’extensió màxima de 20 versos.

6. Els treballs s’hauran de presentar amb el sistema de la plica, tal i com s’indica en la base 4, al despatx de vicedirecció (Letícia Espert) dins l’horari establert abans del 8 de març de 2013.

7. La composició del jurat per a cadascuna de les modalitats lingüístiques serà: dos professors (un pertanyent del departament lingüístic de la modalitat i un altre d’un altre departament didàctic), un pare o mare (designats per l’AMPA), l’alcalde de la ciutat (o persona en qui delegue) i un exalumne designat pels professors organitzadors. Amb posterioritat a la publicació d’aquestes bases, es faran públics els noms dels membres dels diversos jurats.

8. El lema dels finalistes serà fet públic el dia 16 d’abril al tauler d’anuncis i a la pàgina web. A partir d’aquesta data, l’alumnat finalista disposa de dos dies per fer arribar una còpia en format digital del seu treball a Letícia Espert.

9. El veredicte dels jurats respectius es farà públic en un acte que se celebrarà el 23 d’Abril en commemoració del Dia Internacional del Llibre.

10. Hi haurà un únic premi per cada modalitat i categoria, no obstant això el jurat podrà atorgar els accèssits que estime convenients. Els premis consistiran en 60 € (30 € en un val per a llibres i/o material escolar i 30 € en metàl·lic). Així mateix el jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis si la qualitat dels treballs presentats així ho requerira.

11. Els treballs premiats es publicaran a la pàgina web i seran llegits durant l’acte de lliurament i a la ràdio….

13. Qualsevol qüestió no prevista en les presents bases serà resolta pels jurats i pel professorat organitzador.

Alginet, a 16 de gener de 2013

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Teresa テレサ

Lengua Castellana y Cultura Clásica

A %d blogueros les gusta esto: